Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gmina Gniew
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Gniew
Czas realizacji: październik 2011 – czerwiec 2012
Koszt całkowity: 50 144,71 zł
Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł
Nabór: 2011 (jesień)

Projekt dotyczył lokalu na Placu Grunwaldzkim 45 w Gniewie. W ramach tego etapu zostały wykonane prace mające na celu dostosowanie lokalu do działalności Inkubatora Produktów Kulturalnych.
Operacja polegała na adaptacji lokalu na Inkubator Lokalnych Produktów Kulturalnych. Adaptacja polegała na nadaniu nowych funkcji lokalowi posklepowemu.

Wstęga Kociewia - dsc01308Wstęga Kociewia - dsc01359Wstęga Kociewia - dsc01381

Z miejsca, w którym były sprzedawane artykuły papiernicze i odzież, powstał punkt wytwarzania lokalnych produktów kulturalnych oraz miejsce ich sprzedaży. W lokalu znajduje się: sala warsztatowa przeznaczona do twórczych spotkań grup artystycznych; punkt informacji turystycznej; wydzielona z witryny okiennej część wystawowo galeryjna, przeznaczona do prezentacji rękodzielniczych wytworów grup artystycznych; biuro animacji i sprzedaży Kulturalnych Produktów Turystycznych; węzeł sanitarny.

Główne działania w projekcie:

  • Wykonanie praz rozbiórkowych
  • Modernizacja instalacji elektrycznej
  • Montaż systemu ogrzewania
  • Remont podłóg i posadzek
  • Montaż i remont stolarki okiennej i drzwiowej
  • Wykonanie okładzin ścian
  • Montaż ścianek kartonowo – gipsowych
  • Wykonanie sufitu podwieszanego
  • Remont sanitariatu
  • Prace malarskie

Wstęga Kociewia - dsc02040Wstęga Kociewia - dsc02037Wstęga Kociewia - uslugi opiekuncze swietlica dla dzieci