Posiedzenie Rady Programowej LGD WSTEGA KOCIEWIA w sprawie oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru odbędzie się w dniu 6.05.2014r. (wtorek) o godz. 8.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, ul Kościuszki.

Posiedzenie Rady Programowej LGD WSTEGA KOCIEWIA w sprawie oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru odbędzie się w dniu 6.05.2014r. (wtorek) o godz. 8.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, ul Kościuszki.

1. Przywitanie

2. Sprawdzenie Listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad

3. Wybór komisji Skrutacyjnej- sprawdzenie poprawności i dokładności wypełnienia kart ( czytelne podpisy, potwierdzenie skreśleń, dokonanie uzasadnień, itp)

4. Zatwierdzenie porządku obrad

5. Omówienie złożonych wniosków

6. Sprawy różne –

a) przedstawienie przebiegu procedury przyjmowania wniosków
b) przypomnienie i omówienie procedury „Wyboru operacji”
c) prezentacja „Listy złożonych wniosków” na działania
• Odnowa i rozwój wsi
d) złożenie „Deklaracji bezstronności”
e) złożenie „Kart oceny zgodności operacji z LSR”

f) indywidualne głosowania ws. uznania za zgodne z LSR poszczególnych wniosków

g) podjęcie „Uchwał Rady Programowej ws zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z LSR i Listy operacji niezgodnych z LSR” dla działania

• Odnowa i rozwój wsi
• wybór miejsca następnego posiedzenia Rady Programowej
• informacja o planowanym szkoleniu organów LGD
• informacja o terminie Zgromadzenia Partnerów
• informacja o Majówce Kwitnącej Jabłoni

7. Zamknięcie posiedzenia