Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia" informuje, że

w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została podpisana umowa przyznania pomocy na realizację operacji pn. Kociewska Akademia Wiedzy – tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów kociewskich LGD przez działania szkoleniowe i promocyjne

Celem operacji jest tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów dla lokalnych grup działania z terenu Kociewia z innymi podmiotami zajmującymi się rozwojem gospodarczym w branży turystyki wiejskiej przez działania szkoleniowe i promocyjne.

Operację realizują partnerzy : LGD "Wstęga Kociewia", LGD "Chata Kociewia" i LOT "Kociewie".

Zakłada  się, iż poprzez organizację szkoleń/warsztatów i konferencji oraz opracowanie, wydrukowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych w ramach przedmiotowej operacji nastąpi wzmocnienie i rozszerzenie kontaktów dwóch kociewskich LGD (Wstęga Kociewia i Chata Kociewia), co z kolei przyczyni się do efektywniejszego wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.