Wstęga Kociewia - default images stopka2m 0

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

 

27 września to Światowy Dzień Turystyki, obchodzony przez światowe gremia już od wielu lat. Z tej okazji na Zamku w Gniewie odbyło się Kociewskie Forum Turystyki Wiejskiej.

27 września 2018 r. na Zamku w Gniewie odbyło się Kociewskie Forum Turystyki Wiejskiej, w ramach którego goście wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt finansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: 'Kociewska Akademia Wiedzy’. Obecni na sali wysłuchali prelekcji i wykładów oraz obejrzeli prezentacje, których tematami były m.in. rozwój turystyki wiejskiej i wzbogacanie oferty agroturystycznej. Każdy otrzymał pakiet konferencyjny, w którym znajdowały się: najnowsze wydanie Mapy kwater turysty stycznych na Kociewiu, a także wydrukowany na tą okazję Katalog turystyki wiejskiej Kociewia.