Posiedzenie Rady Programowej LGD WSTEGA KOCIEWIA w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 20.05.2014r. (wtorek) o godz. 8.30 w Domu Kultury w Subkowach.

Posiedzenie Rady Programowej LGD WSTEGA KOCIEWIA w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 20.05.2014r. (wtorek) o godz. 8.30 w Domu Kultury w Subkowach.

Porządek obrad:

1. Przywitanie

2. Sprawdzenie Listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Złożenie „Deklaracji bezstronności”

5. Wybór operacji do dofinansowania:

a) przypomnienie i omówienie procedury „Wyboru operacji do dofinansowania”
b) prezentacja „Listy rankingowej ocenionych operacji” na działania
c) podjęcie indywidualnych „Uchwał Rady Programowej w sprawie wyboru operacji do dofinansowania”
d) sporządzenie „Listy operacji wybranych do dofinansowania”
e) sporządzenie „Listy operacji niewybranych do dofinansowania”
f) podjęcie „Uchwał Rady Programowej w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych do dofinansowania” i „Listy operacji niewybranych do dofinansowania”

6. Sprawy różne:

7. Zamknięcie posiedzenia

• Odnowa i rozwój wsi