Posiedzenie Rady Programowej LGD WSTEGA KOCIEWIA w sprawie oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru odbędzie się w dniu 25.11.2013r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w Domu Kultury w Subkowach.

Posiedzenie Rady Programowej LGD WSTEGA KOCIEWIA w sprawie oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru  odbędzie się w dniu 25.11.2013r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w Domu Kultury w Subkowach.

Porządek obrad:
1. Przywitanie
2. Sprawdzenie Listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Złożenie „Deklaracji bezstronności”

Część I-sza
Ponowna ocena wg Lokalnych Kryteriów Wyboru (realizowana w przypadku podjęcia przez Komisję Odwoławczą Uchwały o zasadności odwołania) – zgodnie z Procedurą oceny operacji wg LKW
Część II – ga
5. Wybór operacji do dofinansowania:
a) przypomnienie i omówienie procedury „Wyboru operacji do dofinansowania”
b) prezentacja „Listy rankingowej ocenionych operacji” na działania
• małe projekty
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
c) podjęcie indywidualnych „Uchwał Rady Programowej w sprawie wyboru operacji do dofinansowania” (dla 3 działań)
d) sporządzenie „Listy operacji wybranych do dofinansowania” (dla 3 działań)
e) sporządzenie „Listy operacji niewybranych do dofinansowania” (dla 3 działań)
f) podjęcie „Uchwał Rady Programowej w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych do dofinansowania” i „Listy operacji niewybranych do dofinansowania” (dla 3 działań)

6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia