1 grudnia 2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie i Pracowni Orange w Gniewie odbyły się spotkania konsultacyjne kolejnych rozdziałów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zespół LGD spotkał się z przedstawicielami 3 sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
Przeprowadzono je w formule „world cafe”.

Wstęga Kociewia - styles dzialania na szerokosc public zdjecia fotka konsultacje gniew 1

1 grudnia 2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie i Pracowni Orange w Gniewie odbyły się spotkania konsultacyjne kolejnych rozdziałów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zespół LGD spotkał się z przedstawicielami 3 sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
Przeprowadzono  je w formule „world cafe”.

Wstęga Kociewia - styles tresc x2 public zdjecia fotka konsultacje pelplin 1Wstęga Kociewia - styles tresc x2 public zdjecia fotka konsultacje pelplin 2

W Pelplinie wstępnej prezentacji i wprowadzenia dokonał Kierownik Biura Marek Modrzejewski, a dyskusję prowadzili ponadto Bogdan Badziong Prezes Zarządu, Karol Drywa z RIGP/oddział w Tczewie i Artur Rajkowski z Fundacji Pokolenia.

Wstęga Kociewia - styles tresc x2 public zdjecia fotka konsultacje gniew 2Wstęga Kociewia - styles tresc x2 public zdjecia fotka konsultacje gniew 3

W Gniewie w temat obrad wprowadzała Emilia Laskowska z Biura LGD, a rozmowy moderowali także Piotr Kończewski – Wiceprezes Zarządu, Karol Drywa z RIGP/oddział Tczew i Krzysztof Urban z CAG Gniew.

Kolejne konsultacje  kluczowych założeń LSR miały miejsce podczas posiedzenia Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, które odbyło się w Pelplinie w DCIT dniu  1 grudnia 2015. Kierownik biura zaprezentował najważniejsze informacje na temat: celów i wskaźników, procedury wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru, planu komunikacji oraz monitorigu i ewaluacji. Po dyskusji Rada jednomyślnie podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu zaprezentowanych materiałów.