Lokalna Grupa Działania Małe Morze z siedzibą w Pucku serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowo-doradczym pt. EKOTURYSTYKA.  
Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników polskich przedsiębiorstw, którzy chcą wzmocnić swój rozwój poprzez działania w obszarze ekologii oraz działają w branży turystycznej i rekreacyjnej (obiekty zbiorowego zakwaterowania – hotele, campingi, pensjonaty, ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne, sportowe, parki rozrywki, itp.).

Korzyści z udziału w projekcie:

  • Udział w projekcie jest bezpłatny
  • Uczestnikom zapewniamy (zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa) bezpłatne wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu
  • Firmy biorące udział w projekcie opracują Plany Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych-wypracowane wspólnie przez ekspertów i uczestników         
  • Wprowadzenie proponowanych w ramach projektu rozwiązań pozwoli znacznie obniżyć koszty funkcjonowania Państwa obiektu (koszty ogrzewania, zużycia prądu, wody itd.)

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy:

  • mailowo (skan formularza zgłoszeniowego) na adres: m.gawiuk@pozytywneinicjatywy.pl
  • faxem: (58) 736 43 10
  • pocztą na adres: ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck (z dopiskiem EKOTURYSTYKA).

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.ekoturystyka.lgd-malemorze.pl

ZAPRASZAMY!

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE      
Tel. 698 687 398       
Fax 58 7364310
e-mail: m.gawiuk@pozytywneinicjatywy.pl
www.ekoturystyka.lgd-malemorze.pl