Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtyskom i Sołtysom składamy życzenia satysfakcji z wykonywania tej ważnej funkcji publicznej, a także wiele zdrowia i radości w życiu prywatnym. Obok życzeń składamy Wam podziękowania za pracę społeczną, za trud aktywizowania i integrowania mieszkańców.

Wstęga Kociewia - styles dzialania na szerokosc public zdjecia kwiaty 02

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtyskom i Sołtysom składamy  życzenia satysfakcji z wykonywania tej ważnej funkcji publicznej, a także wiele zdrowia i radości  w życiu prywatnym.

Wasze święto to okazja nie tylko do życzeń i podziękowań, ale także do wskazania jak ważną rolę pełnicie w życiu lokalnych społeczności. Sołtys to ważna postać. Funkcja ta ma w Polsce 800 letnią tradycję. Obecnie ma silny mandat społeczny, bo wybierany jest w wyborach powszechnych na zebraniu wiejskim przez wszystkich dorosłych mieszkańców sołectwa. Nie wszyscy, zwłaszcza w miastach,  wiedzą, że jesteście przedstawicielami władzy publicznej – tymi, którzy na co dzień działają w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, są najbliżej ich  radości i problemów. Od Waszej aktywności, pomysłowości i osobistego autorytetu zależy  powodzenie wielu projektów ważnych dla mieszkańców.

Dlatego oprócz życzeń składamy Wam podziękowania za pracę społeczną, za trud aktywizowania i integrowania mieszkańców.

Zapraszamy także do współpracy z LGD Wstęga Kociewia, która może wesprzećć wiele z waszych projektów.

Zarząd i pracownicy

LGD Wstęga Kociewia