Informujemy, że z uwagi na trwające zagrożenie pandemią koronawirusa zmuszeni byliśmy aneksować umowy z wykonawcami zadań grantowych dla projektu „Pokochaj Kociewie – promocja”.  Działania, które pierwotnie odbyć się miały w 2020 r. zostały przesunięte w czasie na rok 2021.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano dwa działania mające na celu promocję kultury Kociewia:

  • Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew promowało Kociewie podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku realizując operację „Zagniewani w Trójmieście”.

Zadanie polega na przygotowaniu i zrealizowaniu wydarzenia promocyjnego gminy Gniew i Kociewia podczas Jarmarku Dominikańskiego. W ramach jednego z dni Jarmarku planujemy utworzyć na jednej z ulic miasta w miejscu wskazanym przez organizatorów wydarzenia „strefę gniewską”. W tym miejscu na wspólnym stoisku wystawiać się będą organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich,  spółka Zamek w Gniewie, Urząd Miasta i Gminy Gniew. Jednym z elementów wspólnego stoiska będzie plenerowa wystawa zdjęć przedstawiające walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Gminy Gniew. Prace wydrukowanie na sztywnym podkładzie będą eksponowane na sztalugach rozstawionych wzdłuż ulicy. Kolejnym elementem będzie strefa gastronomiczna na której regionalne specjały przygotowywać będzie wspólnie zespół kucharzy z Zamku w Gniewie oraz członkinie lokalnych KGW. Akcja w założeniu ma walor edukacyjny, chcemy przybliżyć obserwatorom lokalną kuchnię, a przygotowanymi  smakołykami zamierzamy częstować przechodniów. Trzon stoiska stanowić będą przedstawiciele referatu promocji miasta Gniew oraz lokalnych NGO-sów i przewodników turystycznych. W tym miejscu dowiedzieć się będzie można o ofercie turystycznej oraz otrzymać mapy, materiały i ulotki. Oprawę artystyczną stoiska zapewni zespół folklorystyczny Burczybas oraz grupa rekonstruktorów w historycznych strojach. W ramach działania planujemy wydrukować 20 kolorowych tablic, które po zakończeniu przedsięwzięcia będzie można eksponować w formie mobilnej wystawy udostępnianej zainteresowanym podmiotom. Opracowany i wydrukowaniu w nakładzie 500 szt. zostanie również mini przewodnik po Gminie Gniew, 5000szt ulotek rozdawanych turystom i przekazanych do punktów informacji turystycznej. A także gadżety promocyjne jak magnesy na lodówkę, breloczki, itp.

Wstęga Kociewia - IMG 2811 Wstęga Kociewia - IMG 2812

  •  Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet zrealizowało  Kociewski Festiwal Kulinarny „Pełna Grapa” w Subkowach.

Promocja regionalnej kuchni kociewskiej, z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego, poprzez stworzenie  imprezy promującej walory Kociewia oraz strony internetowej.

W ramach operacji przeprowadzono promocję regionalnej kuchni kociewskiej, z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego, poprzez stworzenie  imprezy promującej walory Kociewia pt.: „Kociewski Festiwal Kulinarny – Pełna Grapa”. Liczba uczestniczących w wydarzeniu 200 osób, liczba poinformowanych 2.000 osób.

Utworzono nową witrynę internetową www.kuchnia.kociewie.eu poświęconą regionalnym, kociewskim potrawom.

Wstęga Kociewia - 1 1 Wstęga Kociewia - 2 1 Wstęga Kociewia - 3 1 Wstęga Kociewia - 4 Wstęga Kociewia - 5

Wstęga Kociewia - Pelna Grapa 2021 plakat