W ramach umowy grantowej „Pokochaj Kociewie – promocja” LGD finansuje 7 zadań grantowych:

 • zadanie grantowe nr 1: Towarzystwo Przyjaciół Zabytków PelplinaPromocja dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie poprzez oprawę historyczną konferencji popularnonaukowej „Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów”

Operacja promować będzie zasoby kulturowe Pelplina, który jest duchową stolicą Kociewia. W szczególny i oryginalny sposób zaprezentuje dziedzictwo materialne i duchowe dawnego opactwa cysterskiego, bowiem bezpośrednio na jego terenie będą realizowane wskazane działania. Planowane przedsięwzięcie podniesie atrakcyjność konferencji popularnonaukowej, ponieważ  działania (koncert, biesiada) stanowić będą doskonałą ilustrację treści prezentowanych w  referatach (kultura, muzyka, sztuka, architektura obiektów cysterskich). Wypromuje to walory samego Pelplina, ale też innych miejscowości leżących w pobliżu na ziemiach dawnego opactwa lub historycznie i kulturowo z nim związanych. Lokalne dziedzictwo historyczne składa się na wielką, ale jeszcze mało znaną w Polsce i na świecie wartość kulturową Kociewia, którym zainteresują się turyści przybywający do Pelplina. Te same cele zrealizuje planowana publikacja pokonferencyjna. To jej dostępność dla szerszego (niż obecni podczas konferencji) kręgu zainteresowanych, sprawi, że pogłębi się znajomość miejscowych zasobów kulturowych i będzie stanowić rzetelne źródło wiedzy do redakcji materiałów turystycznych. Upowszechni się wiedza historyczna o regionalnych walorach kultury, co wpłynie na podniesienie świadomości oraz utrwalenie tożsamości kulturowej mieszkańców LSR.

 • zadanie grantowe nr 2: Stowarzyszenie Kociewskie Forum KobietKociewska spiżarnia

Umożliwienie mieszkańcom z obszaru LSR i turystom głębszego poznania walorów kociewskiej kuchni i wyhodowanych tu warzyw, owoców, miodów oraz produktów mięsnych oraz tradycyjnych sposobów ich przetwarzania przez cały rok poprzez wydanie nowej publikacji – książki kucharskiej.

 • zadanie grantowe nr 3: Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego – „Żywa historia na Kociewiu” – cykl etiud filmowych o charakterze promocyjnym

Operacja polega na realizacji 5 etiud filmowych o charakterze promocyjnym, które upowszechniane będą w mediach społecznościowych.

W naszym założeniu mają być to ok minutowe filmy reklamujące zasoby lokalne Kociewia.

Inspiracją do realizacji tej formy był nasz film Gniew Husarii, zrealizowany w 2013 roku. Do dania dzisiejszego ten film uzyskał 1,9 miliona wyświetleń na YouTube. W 2014 roku zrealizowaliśmy etiudę Bitwa pod Gniewem, którą obejrzało 24 tysiące osób. W 2015 roku współrealizowaliśmy film Błogosławiona Wina, którego zwiastun obejrzało 44 tysiące internautów.

Mając doświadczenie w tworzeniu tego typu etiud postanowiliśmy opracować 5 nowych filmów prezentujących:

 1. Vivat Vasa ! – Bitwa pod Gniewem 1626
 2. Zamek Gniew
 3. Stare miasto w Gniewie
 4. Sanktuarium w Piasecznie
 5. Katedra (kompleks pocysterski w Pelplinie)

Konwencja filmów- Tematem przewodnim do filmów będą epizody z Wojny Pruskiej, która rozegrała się na Kociewiu w 1626 roku. Była to wojna pomiędzy Szwecją a Polską. Wówczas na czele armii Szwedzkiej stał Gustaw II Adolf z rodu Wazów natomiast po Polskiej stronie dowodził jego kuzyn Król Zygmunt III Waza. W kanwie do tych wydarzeń w Gniewie powstał festiwal historyczny Vivat Vasa. Etiudy filmowe będą ukazywać miejsca atrakcyjne dla turystów  okiem XVII wiecznego „turysty” Szwedzkiego oficera oraz polskiego szlachcica z kerów, którzy w podczas Wojny Pruskiej trafili  na Kociewie.   Film  Vivat Vasa – będzie wprowadzał w kanwę historyczną natomiast pozostałe odcinki mają ukazać miejsca takie jak Zamek w Gniewie, Stare Miasto w Gniewie, Sanktuarium Maryjne w Piasecznie, oraz kompleks pocysterski w Pelplinie.

Wykonane filmy zostaną umieszczone w internecie na kanale www.youtube.com oraz www.facebook.com  i będą udostępniane nieodpłatnie.

 • zadanie grantowe nr 4: Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE – „KOCIEWIE bawi i uczy” gra planszowa

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE kontynuując działania zmierzające do powiększenia oferty z serii „Kociewie dla dzieci” postanowiła przygotować grę planszową opartą o dwie klasyczne rozgrywki: „chińczyk” i „gęsi”. Sama plansza będzie składać się z kilku elementów, puzzli (6 sztuk), które po złożeniu pozwolą na zagranie w dwie różne gry (wielkość 40 x 30 cm). Oprócz samej planszy każda gra posiadać będzie komplet pionków i kostkę. Rysunki zostaną przygotowane przez profesjonalnego artystę-rysownika, z którym już wcześniej podejmowaliśmy współpracę, tak aby utrzymać jedną linię promocyjną.

Tematycznie obie gry będą nawiązywać do atrakcji turystycznych regionu, miejsc przedstawiających walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe. Ta kreatywna forma podejścia do promocji regionu może spotkać się z bardzo pozytywnym odbiorem i jest nowością na lokalnym rynku.

W wersji kociewskiej, dzięki umieszczeniu tam elementów związanych typowo z naszym regionem budować będziemy wiedzę o atrybutach Kociewia uczestników gry.

Gra zostanie wyprodukowana w ilości 500 egzemplarzy i rozdawane będą bezpłatnie podczas akcji i targów promocyjnych oraz będą też przekazywane do gmin z terenu powiatu tczewskiego, gdzie też będą pełnić funkcję promocyjną.

 • zadanie grantowe nr 5:  Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE„Kociewie Tczewskie” mapa turystyczno-krajoznawcza

W swojej działalności Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE od lat wydaje wiele materiałów promocyjnych dotyczących Kociewia, w tym map turystycznych. Jednak do tej pory nie udało się  stworzyć bardzo dokładnej mapy turystyczno-krajoznawczej,
w skali 1:60 000, która odpowiadałaby na szczegółowe potrzeby turystów i mieszkańców zwiedzających Kociewie.

Koncepcja zakłada przygotowanie dokładnej części kartograficznej, z naniesionymi szlakami: pieszymi, rowerowymi oraz kajakowymi, do tego atrakcjami turystycznymi, kapliczkami, grodziskami, pomnikami przyrody, punktami widokowymi itd. Zaś na drugiej stronie znajdą się opisy turystyczne wraz z niezbędnymi namiarami na bazę noclegową, gastronomiczną i okołoturystyczną.

Będzie to pierwsze podejście do tak szczegółowej mapy, która będzie dostępna bezpłatnie dla mieszkańców i turystów. Oprócz funkcji terenowej będzie ona spełniała funkcję poznawczą, poprzez umieszczenie tam wielu informacji związanych z atrakcjami turystycznymi regionu, walorami historycznymi, przyrodniczymi i kulturowymi. Ta unowocześniona forma podejścia do promocji regionu może spotkać się z bardzo pozytywnym odbiorem i jest nowością na lokalnym rynku.

Mapa zostanie wydrukowana w ilości aż 10 000 egzemplarzy i rozdawana będzie bezpłatnie podczas akcji i targów promocyjnych oraz część nakładu zostanie przekazana do gmin z terenu powiatu tczewskiego, gdzie też będą pełnić funkcję promocyjną.

 • zadanie grantowe nr 6: Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE  –„KOCIEWIE bawi i uczy” gra  pamięciowa MEMORY

Kociewie jako region poszczycić się może wieloma opracowaniami badawczymi czy przewodnikami turystycznymi, gdzie opisywana jest historia, tradycje, atrakcje turystyczne czy dziedzictwo kulinarne. Wśród tych wszystkich publikacji często brakuje wydawnictw typowo gadżetowych, jednak nastawionych na pewną formę edukacji o Kociewiu.

Odpowiedzią na te potrzeby ma stać się przygotowanie i wyprodukowanie kociewskiej wersji gry memory, na której kartach znajdą się atrakcje turystyczne regionu, miejsca przedstawiające walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe. Ta kreatywna forma podejścia do promocji regionu może spotkać się z bardzo pozytywnym odbiorem i jest nowością na lokalnym rynku.

Ta gra pamięciowa ma proste, łatwe do wytłumaczenia i przyswojenia zasady. Dlatego jest to idealna zabawa dla osób w każdym wieku. Dzieci mogą grać ze sobą, z rodzicami czy dziadkami. Dodatkowo na rozegranie jednej partii nie potrzeba wiele czasu. Dzięki temu ta rozrywka sprawdzi się doskonale w wielu sytuacjach, również podróżnych i turystycznych.

Gra jest szybka i dynamiczna i, co najważniejsze, jest przy niej sporo zabawy. Taka gra to nie tylko trening pamięci krótkotrwałej, ale również poprawa koncentracji, refleksu, a także doskonałe narzędzie do odpowiedniej stymulacji mózgu osób starszych – wspomagający proces zapamiętywania i przetwarzania informacji.

W wersji kociewskiej, dzięki umieszczeniu tam elementów związanych typowo z naszym regionem budować będziemy wiedzę o atrybutach Kociewia uczestników gry. Wiedza ta będzie przekazywana w ciekawy sposób, dzięki tematycznym rysunkom przygotowanym przez profesjonalnego artystę-rysownika, z którym już wcześniej podejmowaliśmy współpracę.

Gra zostanie wyprodukowana w ilości 500 egzemplarzy i rozdawana będzie bezpłatnie podczas akcji i targów promocyjnych oraz zostanie też przekazana do gmin z terenu powiatu tczewskiego, gdzie też będzie pełnić funkcję promocyjną.

 • zadanie grantowe nr 7: Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE „KOCIEWIE bawi i uczy” gra  karciana PIOTRUŚ

Pomysł na wyprodukowanie znanej i lubianej gry karcianej PIOTRUŚ, na której kartach znajdą się atrakcje turystyczne regionu, miejsca przedstawiające walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe. Ta kreatywna forma podejścia do promocji regionu może spotkać się z bardzo pozytywnym odbiorem i jest nowością na lokalnym rynku.

Typowa gra tego typu ma bardzo proste zasady: może w niej uczestniczyć od 2 do 4-5 graczy. Talia zawiera 25 kart: 12 par z obrazkami tego samego rodzaju w każdej parze oraz „czarnego Piotrusia”, niemającego pary. Celem gry jest kompletowanie i wykładanie par w taki sposób, by nie pozostać z kartą bez pary. Przeważnie jest to karta z numerem 13. Ten, kto zostanie z nią na koniec gry – przegrywa rozgrywkę. Karty kompletujemy poprzez losowanie od przeciwnika. Gra karciana PIOTRUŚ to wciągająca zabawa, w którą można grać w każdej wolnej chwili.

To właśnie od tej gry praktycznie wszystkie dzieci zaczynają swoją przygodę z „karciankami”. Gra jest szybka i dynamiczna, i co najważniejsze, jest przy niej sporo zabawy. Właśnie przez zabawę dzieci mają okazję nie tylko poznać cyfry, ale także ćwiczą funkcje wzrokowe, koncentrację oraz budują społeczne wartości i rodzinne więzi.

W wersji kociewskiej, dzięki umieszczeniu tam elementów związanych typowo z naszym regionem budować będziemy wiedzę o atrybutach Kociewia już od najmłodszych lat uczestników gry. Wiedza ta będzie przekazywana w ciekawy sposób, dzięki tematycznym rysunkom przygotowanym przez profesjonalnego artystę-rysownika, z którym już wcześniej podejmowaliśmy współpracę.

Talie zostaną wyprodukowane w ilości 500 egzemplarzy i rozdawane będą bezpłatnie podczas akcji i targów promocyjnych oraz będą też przekazywane do gmin z terenu powiatu tczewskiego, gdzie też będą pełnić funkcję promocyjną. Sama operacja nie będzie generowała dochodu.

Na pudełkach, w których będą umieszczane karty znajdą się informacje o finansowaniu zadania ze środków PROW oraz zostanie umieszczony kontakt do Kociewskiego Ośrodka Informacji Turystycznej.