Rada Programowa, po raz pierwszy w historii LGD – w sposób korespondencyjny, dokonała wyboru operacji złożonych na konkurs 8/2020/G – PKP.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:

Protokół Rady Programowej – granty 2020 r.

Uchwała Rady Programowej – lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR

Uchwała Rady Programowej – lista operacji wybranych do dofinansowana