18 sierpnia 2015 r. w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Partycypacyjnego, który opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju. Tym razem jego członkowie zapoznawali się z materiałami dotyczącymi diagnozy społecznej, a w części warsztatowej dokonywali analizy mocnych i słabych stron obszaru, a także szans i zagrożeń dla jego rozwoju (analiza SWOT).

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -