W kolejnym etapie prac nad LSR dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia” przedstawiamy Państwu bardzo ważny dokument jakim są cele i wskaźniki- zdefiniowane zostały  3 obszary/cele strategii oraz przedsięwzięcia, które umożliwią ich realizację.

Uzupełnieniem jest matryca logiczna, która dodatkowo opisuje wskaźniki i sposób pomiaru wskaźników.

Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian lub uzupełnień do przedstawionego dokumentu.

Można je zgłaszać do dnia 19.05.2023 r. (piątek):

– w formie pisemnej na pocztę elektroniczną -: lgd@wstega-kociewia.pl

– osobiście w biurze LGD „Wstęga Kociewia” w Tczewie, ul. Wyszyńskiego 3/1. 

 

Opracowany materiał wraz z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu LSR, który zostanie przyjęty na Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia 23 maju 2023 r.

Konsultacje Rozdział VI Cele i wskaźniki