W kolejnym etapie prac nad LSR dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia” na lata 2023-2027 zdefiniowane zostały  3 obszary/cele strategii oraz przedsięwzięcia, które umożliwią ich realizację.

Prezentowana tabela Formularz 1 wskazuje nazwy i zakres przedsięwzięć, dedykowane im środki, grupy docelowe (beneficjentów) oraz formę naboru.

Uzupełnieniem jest matryca logiczna, która dodatkowo opisuje wskaźniki (ich wartości liczbowe zostaną wpisane w terminie późniejszym) i sposób pomiaru wskaźników.

Dla ułatwienia  przygotowano Formularz zgłaszania uwag.

Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian lub uzupełnień do przedstawionego dokumentu.

Można je zgłaszać do dnia 12.05.2023 r. (piątek):

– w formie pisemnej na pocztę elektroniczną -: lgd@wstega-kociewia.pl

– osobiście w biurze LGD „Wstęga Kociewia” w Tczewie, ul. Wyszyńskiego 3/1. 

Opracowany materiał wraz z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu LSR, który zostanie przyjęty na Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia w maju 2023 r.

Formularz 1 Cele i przedsięwzięcia- materiał do konsultacji

Ankieta formularz – cele i przedsięwzięcia