Fundacja Pokolenia i Stowarzyszenie Morena zapraszają na bezpłatne szkolenie na temat Programu ERASMUS+.
Termin szkolenia: 7-8 sierpnia (czwartek-piątek) w godz. 9:00 – 15:00

Fundacja Pokolenia i Stowarzyszenie Morena zapraszają na bezpłatne szkolenie na temat Programu ERASMUS+

Termin szkolenia: 7-8 sierpnia (czwartek-piątek) w godz. 9:00 – 15:00

Miejsce szkolenia: w sali szkoleniowej Fundacji Pokolenia w Tczewie (ul. Obr. Westerplatte 6).

Tematyka zajęć to m.in.:

  • założenia programu Erasmus+
  • sektory i akcje programu
  • jakie możliwości daje program
  • jak złożyć wniosek o dofinansowanie
  • rejestracja podmiotów w systemie.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • młodzieży; w tym grup nieformalnych i organizacji młodzieżowych,
  • osób pracujących z młodzieżą; w tym pracowników szkół i instytucji publicznych, członków i pracowników organizacji pozarządowych,
  • organizacji pozarządowych; w tym stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i innych podmiotów działających non-profit.

Szkolenie jest bezpłatne!
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas zajęć!

ZGŁOSZENIA:
Prosimy o przesłanie wiadomości na adres: tczew@eurodesk.eu, w treści podając imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę organizacji/instytucji – jeśli dotyczy.

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Słów kilka o Erasmusie+ :

ERASMUS+ to nowy program Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, który zastąpił programy: „Uczenie się przez całe życie” (m.in. szkolnictwo wyższe, staże, praktyki i kształcenie zawodowe, współpraca szkół), „Młodzież w działaniu” (m.in. wymiany młodzieżowe, wolontariat międzynarodowy, inicjatywy młodzieży) oraz sześć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus, akcję Jean Monnet).

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Więcej o Programie na: http://erasmusplus.org.pl/