W dniu 29.11.2019 r. obradowała Rada Programowa, w związku ze złożonymi protestami w naborze nr 18/2019.

Poniżej zamieszczamy dokumentację z posiedzenia:

Protokół z posiedzenia Rady Programowej w dniu 29.11.2019 r. – skan

Uchwała Rady Programowej w sprawie autoweryfikacji oceny – skan

Lista techniczna operacji – skan