Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Stowarzyszenie „Bliżej Domu”
Gmina beneficjenta: Spoza obszaru LGD
Miejsce realizacji: Brody Pomorskie, Gniew, Opalenie
Czas realizacji: lipiec – wrzesień 2013
Koszt całkowity: 14 010,40 zł
Wartość dofinansowania: 10 324,00 zł
Nabór: 2012 (jesień)

Ideą projektu było upowszechnianie aktywnego trybu życia, kształtowanie proekologicznych postaw i poznawanie tradycji, kultury i historii regionu Kociewie w ramach dwóch warsztatów terenowych na obszarze Kociewia Tczewskiego.

Wstęga Kociewia - 5Wstęga Kociewia - 6Wstęga Kociewia - 9

Główne działania w projekcie:

Warsztaty w Brodach Pomorskich, sierpień 2013:

 • zajęcia w Izbie Edukacji Ekologicznej na terenie leśnictwa Brody Pomorskie, pogadanka leśniczego z dziećmi na temat rodzajów występujących na terenie Pomorza zwierząt i roślin, przedstawienie gatunków chronionych
 • zajęcia terenowe w lesie oraz nad brzegiem rzek Wierzycy i Wisły – poznawanie zwierząt i roślin, przeprowadzenie zabaw terenowych o tematyce ekologicznej
 • zajęcia na terenie azylu dla zwierząt
 • konkurs plastyczny pod hasłem: „Żyjmy w zgodzie z naturą”
 • spotkanie integracyjne przy ognisku
 • zajęcia rzeźbiarskie przeprowadzone przez miejscowego artystę ludowego
 • piesza wyprawa do miejscowości Gniew, gdzie uczestnicy zwiedzili średniowieczny zamek krzyżacki oraz wzięli udział w żywej lekcji historii

Warsztaty w Opaleniu, wrzesień 2013:

 • nauka jazdy konnej
 • przeprowadzenie gry terenowej -podchody, w czasie której dzieci miały możliwość poznania walorów przyrodniczych regionu
 • przeprowadzenie zajęć kulinarnych na terenie  gospodarstwa agroturystycznego „Maciejówka”
 • wycieczka krajoznawczej wozem konnym do rezerwatu przyrody Duże i Małe Wiosło
 • zajęcia wikliniarskie prowadzone przez miejscowego rękodzielnika
 • zorganizowanie na terenie gospodarstwa agroturystycznego zabawy integracyjnej
 • spotkanie z leśniczym na terenie leśnictwa Opalenie

Wstęga Kociewia - dsc 0283Wstęga Kociewia - dsc 0308Wstęga Kociewia - dsc 0315

Wstęga Kociewia - dsc 0524Wstęga Kociewia - dsc 0549Wstęga Kociewia - dsc08066