Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w dniu 9 września 2020 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2020 r., poz. 1555). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wczorajszym.

 

Nowelizacja przepisów zawiera kolejne ułatwienia w realizacji i „trwałości” operacji, m.in. znosi obowiązek osiągnięcia 30% wartości lub ilości sprzedanych dóbr/ usług jak również w istotny sposób modyfikuje zobowiązania w zakresie miejsc pracy, w tym w ramach „momentu bazowego”.  Tym niemniej, wprowadzanie zmian będzie możliwe po przekazaniu przez ARiMR formularzy aneksów. Przypominamy, że zmiana Ustawy o ROW umożliwiła m.in. zmianę celu operacji oraz wskaźników realizacji celów, co umożliwiło aneksowanie umowy w zakresie „nowych” miejsc pracy.

Zmienione rozporządzenie.pdf