Informujemy o aktualizacji wzorów WOPP i WOP. Wszystkie aktualne dokumenty znajdują się na stronie https://dprow.pomorskie.eu/

  • formularz wniosku o płatność dla operacji z poddz. 19.2 Inne/Własne wraz z plikiem dodatkowych arkuszy dla podmiotów współwnioskujących
  • formularz wniosku o płatność dla operacji z poddz. 19.2 Premie
  • formularz wniosku o przyznanie pomocy dla operacji z poddz. 19.3 wraz z plikiem dodatkowych arkuszy dla partnerów
  • formularz wniosku o płatność dla operacji z poddz. 19.3 wraz z plikiem dodatkowych arkuszy dla partnerów (WoP_19_3_2z_20190529.xlsxWoP_19_3_2z_ark_wspolwn_20190529.xlsx)
  • WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX.odt, zawierającego informacje pomocnicze przy wypełnianiu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel