Informujemy Beneficjentów, którzy podpisali już umowy przyznania pomocy i planują jakąkolwiek zmianę w stosunku do założeń zawartych we wniosku i biznesplanie (zmiana terminu realizacji, złożenia wniosku o płatność, zmiana pozycji w kosztorysie itd.), że powinni złożyć w tej sprawie wniosek o aneks do umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o możliwość zmiany umowy do LGD „Wstęga Kociewia”.

Informujemy Beneficjentów, którzy podpisali już umowy przyznania pomocy i planują jakąkolwiek zmianę w stosunku do założeń zawartych we wniosku i biznesplanie (zmiana terminu realizacji, złożenia wniosku o płatność, zmiana pozycji w kosztorysie itd.), że powinni złożyć w tej sprawie wniosek o aneks do umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o możliwość zmiany umowy do LGD "Wstęga Kociewia". 

Wniosek do LGD wraz z załącznikami w formie pisemnej i elektronicznej składa się w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. Wpłynięcie wniosku pracownik Biura LGD potwierdza na kopii wniosku.
Wniosek powinien wskazywać wnioskodawcę i numer wniosku (zgodny z rejestrem złożonych wniosków) oraz zawierać uzasadnienie opisujące zakres zmian, a w szczególności wpływ na realizację celów i osiągnięcie zaplanowanych wskaźników, a także na kryteria wyboru. 

W razie wszelkich wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Biurem:
lgd@wstega-kociewia.pl, 58 562 71 43