Zarząd LGD „Wstęga Kociewia” rozważa dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących głównie celu „Rozwój sektora mikro i małych przedsiębiorstw” polegających na podniesieniu kwot dofinansowania dla operacji tworzących miejsca pracy.
Prosimy o wypełnienie Ankiety i jej odesłanie na adres Biura LGD.
Ankieta dla mieszkańców – podejmowanie działalności gospodarczej
Ankieta dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej

Zarząd LGD „Wstęga Kociewia” rozważa dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących głównie celu „Rozwój sektora mikro i małych przedsiębiorstw” polegających na podniesieniu kwot dofinansowania dla operacji tworzących miejsca pracy.

Od pewnego czasu nasi partnerzy i potencjalni beneficjenci sygnalizują problemy z pozyskaniem pracowników, gotowych podjąć pracę na podstawie umowy o pracę. To rezultat rosnącej presji płacowej pracowników.

Skutkiem tego jest zaobserwowane malejące zainteresowanie pozyskaniem dotacji na podjęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej, co wynika z zestawienia kosztów inwestycji i kosztów pracy (wynagrodzenia i pochodne) z zyskami wynikającymi z pozyskania dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem LGD „Wstęga Kociewia”.

Nasza Ankieta ma na celu pozyskanie obiektywnej informacji od mieszkańców i przedsiębiorców na obszarze LGD „Wstęga Kociewia” o wysokości kosztów tworzenia miejsc pracy.

 

Prosimy o wypełnienie Ankiety, (co zajmie zaledwie kilka chwil) i jej odesłanie na adres Biura LGD (lgd@wstega-kociewia.pl).

Ankieta dla mieszkańców – podejmowanie działalności gospodarczej

Ankieta dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej

Dziękujemy za współpracę.