Informujemy, że zmieniony został wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2

Poniżej prezentujemy zmienione dokumenty:

BP_19_2_P_4z   Biznesplan –  wersja edytowalna (word)

BP_19_2_P_4z    Biznesplan – wersja PDF

BP_19_2_P_4z_InformPomocn    Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu

BP_premie_4z    Tabele finansowe – excel

IW_WoPP_19_2_P_4z   – Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

WoPP_19_2_P_4z  – wniosek o przyznanie pomocy (wersja PDF)

WoPP_19_2_P_4z – wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna excel)