Zapraszam na posiedzenie Zgromadzenia Partnerów fundacji LGD Wstęga Kociewia, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. w poniedziałek o godzinie 14:00 w Restauracji Piaskowa w Tczewie (tuż obok budynku Starostwa Powiatowego).
W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godzinie 14:30.

Tczew, 25.03.2019 r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam na posiedzenie Zgromadzenia Partnerów fundacji LGD Wstęga Kociewia, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. w poniedziałek o godzinie 14:00 w Restauracji Piaskowa w Tczewie (tuż obok budynku Starostwa Powiatowego).

W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godzinie 14:30.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności likwidatora fundacji
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia likwidacji fundacji
  3. zakończenia likwidacji i wykreślenia fundacji

  1. Zamknięcie posiedzenia

 

 

Ze względu na wagę problematyki objętej porządkiem obrad proszę o niezawodne przybycie.

Pełnomocnictwo

Zaproszenie i Porządek Obrad

Projekt Uchwały nr 1

Projekt Uchwały nr 2

Projekt Uchwały nr 3

 

Z poważaniem

Bogdan Badziong

Prezes Zarządu

LGD Wstęga Kociewia