Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” 

10 czerwca 2016 r. (piątek) o godz.12.00 w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie (gmina Gniew) odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”.

W wypadku braku kworum wyznaczono II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godz.12.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
 • wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. wyboru członka Komisji Rewizyjnej
 • przypomnienie zasad wyboru
 • zgłaszanie i prezentacja kandydatów
 • wybór członka Komisji Rewizyjnej
 • podjęcie uchwały
 • upoważnienia Zarządu do przejęcia środków finansowych  i wyposażenia Biura
 1. przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader
 2. Sprawy różne:
 • informacja o zmianach w strategii rozwoju lokalnego i załącznikach
 • informacja o szkoleniu dla członków organów 29.06.2016 w Tczewie
 • informacja o zwrocie kosztów dla członków Rady programowej
 1. Zamknięcie posiedzenia

W drugiej części spotkania odbędzie się Konferencja Promocyjna Strategii Rozwoju Lokalnego  Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Będzie też okolicznościowy odczyt na temat 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich oraz możliwość zwiedzenia Muzeum.

Zebranie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych z obszaru 5 gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a wszyscy uczestnicy otrzymają materiały promocyjne.

uch. nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium

uch. nr 2 w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej

uch. nr 3 w sprawie upoważnienia Zarządu

uch. nr 4 w sprawie przystąpienia do PSL

Zaproszenie i porządek obrad 10.06.2016

Zasady dokonywania wyboru KR