W imieniu Zarządu oraz pracowników Biura LGD „Wstęga Kociewia” serdecznie zapraszamy na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Mariusza Śledzia.

Wydarzenie odbędzie się 28 kwietnia br. w Wielkich Walichnowach.

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝘄𝘆𝗱𝗮𝗿𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮:
𝟭𝟯.𝟯𝟬 – uroczysta Msza św. w kościele w Wielkich Walichnowach
𝟭𝟰.𝟯𝟬 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Panu Mariuszowi Śledziowi

Mariusz Śledź był Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”, wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach, radnym Rady Miejskiej w Pelplinie i Rady Powiatu Tczewskiego. Był zasłużonym działaczem społecznym oraz sportowym, miłośnikiem i znawcą historii Kociewia, a zwłaszcza Niziny Walichnowskiej oraz autorem wielu publikacji o naszej małej ojczyźnie. Zmarł 19 września 2022 r. w Małych Walichnowach.

Wstęga Kociewia - Mariusz Sledz