W związku z pracami Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 zapraszamy mieszkańców gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin,  Subkowy i Tczew na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19.01.2023 r. (czwartek) o godz.16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie (ul. Sambora 5a), którego celem będzie zaprezentowanie podstawowych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.

W programie:

  1. Przywitanie
  2. Prezentacja  głównych założeń  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027
  • cele główne/zakresy wsparcia
  • intensywność i wysokość wsparcia operacji
  • wstępny budżet LSR
  • beneficjenci – podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia
  • grupy w szczególnie trudnej sytuacji (defaworyzowane)
  1. Informacja o trybie i harmonogramie dalszych prac  nad nową Lokalną Strategią Rozwoju
  2. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Ze względu na wagę omawianych spraw liczymy na obecność i aktywny udział w spotkaniu.

Prezes
LGD „Wstęga Kociewia”

Bogdan Badziong

Wstęga Kociewia - lgd 2022 logo