ZAPROSZENIE

W związku z rozpoczęciem przez Lokalną Grupę Działania „Wstęga Kociewia” prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2022-2027 zapraszamy do udziału w spotkaniach

Wstęga Kociewia - Lokalna Grupa Dzialania Wstega Kociewia wersja 2

W programie:

  1. Przywitanie
  2. Prezentacja LGD „Wstęga Kociewia” i dokonań w ramach programu Leader w latach 2014-2022
  3. Informacja o trybie i harmonogramie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju
  4. Analiza potencjału i potrzeb rozwojowych regionu
  5. Wstęp do analizy SWOT
  6. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Ze względu na wagę omawianych spraw liczymy na obecność i aktywny udział w spotkaniach.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD.

Wstęga Kociewia - loga%20UE

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.