ZAPROSZENIE

W związku z rozpoczęciem przez Lokalną Grupę Działania „Wstęga Kociewia” prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2022-2027 zapraszamy do udziału w spotkaniach

Wstęga Kociewia - Lokalna Grupa Dzialania Wstega Kociewia wersja 2

W programie:

  1. Przywitanie
  2. Prezentacja LGD „Wstęga Kociewia” i dokonań w ramach programu Leader w latach 2014-2022
  3. Informacja o trybie i harmonogramie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju
  4. Analiza potencjału i potrzeb rozwojowych regionu
  5. Wstęp do analizy SWOT
  6. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Ze względu na wagę omawianych spraw liczymy na obecność i aktywny udział w spotkaniach.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD.