Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” zaprasza zainteresowane osoby do udziału w wizycie studyjnej w okolice Sandomierza. Naszym celem jest odwiedzenie i zapoznanie się z działalnością inkubatora przetwórczego w Dwikozach.

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” zaprasza zainteresowane osoby do udziału w wizycie studyjnej w okolice Sandomierza. Naszym celem jest odwiedzenie i zapoznanie się z działalnością inkubatora przetwórczego w Dwikozach.
Wizyta studyjna zaplanowana jest w dniach 9-11 czerwca br. (piątek-niedziela).

Zgłaszać się należy do biura LGD:
– poprzez e-mail lgd@wstega-kociewia.pl
– telefonicznie pod numerem 58 562 71 43

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.