Szanowni Państwo,

 

w dniu 21 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął  Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego (RPS) i skierował go do konsultacji społecznych, które potrwają do 5 marca br.

Z Projektem RPS oraz Harmonogramem spotkań można zapoznać się na stronie dedykowanej Strategii Województwa Pomorskiego 2030 – www.strategia2030.pomorskie.eu

– w zakładce dotyczącej Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego.

 

W ramach konsultacji zaplanowane zostały spotkania w formie wideokonferencji (z wykorzystaniem platformy ZOOM), które prowadzone będą odrębnie dla czterech subregionów województwa pomorskiego:

  1. Metropolitalnego – Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, gdański i nowodworski

– 16 luty, godz. 12.00 – link: https://us02web.zoom.us/j/88177739161?pwd=aGZhZm1GVFhXbkRaZXNtYndubEFJQT09

 

  1. Chojnickiego – powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski

– 11 luty, godz. 12.00 – link: https://us02web.zoom.us/j/81518870434?pwd=c3JRazdINS9VZzB5ZWxReWtZa2Vldz09

 

  1. Nadwiślańskiego – powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski, tczewski

– 12 luty, godz. 12.00 – link: https://us02web.zoom.us/j/85375466099?pwd=OUZabUFnYTRlTTVsVUt1QnQxTWRjQT09

 

  1. Słupskiego – Słupsk, powiaty: słupski, bytowski, lęborski

– 19 luty, godz. 12.00 – https://us02web.zoom.us/j/85934649883?pwd=cHVHWFBqbDBBS1FNOEFBYUhpZ0FQUT09

 

Linki do spotkań, za pośrednictwem platformy ZOOM, zamieszczone są na stronie Strategii Województwa Pomorskiego 2030 – www.strategia2030.pomorskie.eu  – Harmonogram konsultacji społecznych RPS w zakresie edukacji i kapitału społecznego.

 

RPS będzie dokumentem operacjonalizującym cele Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w obszarze edukacji i kapitału społecznego.

Zakres tematyczny Programu przedstawia działania mające na celu zwiększenie jakości usług edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia z uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy, postępu technologicznego i wyzwań cywilizacyjnych; zakłada rozwój aktywnej i świadomej wspólnoty regionalnej; wzrost identyfikacji mieszkańców z regionem; zachowanie dziedzictwa kulturowego; wzmocnienie poczucia więzi mieszkańców ze środowiskiem lokalnym oraz poprawę funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych służących wzajemnej integracji.

Program zawiera również charakterystykę przedsięwzięć strategicznych wynikających ze zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego zapisanych w SRWP.

Ze względu na wagę przedstawionych wyżej zagadnień i ich wpływu na rozwój Pomorza w obszarach edukacji i kapitału społecznego, istotny jest Państwa udział oraz Państwa opinie dotyczące projektu RPS. Należy podkreślić, iż zapisy RPS będą miały przełożenie na Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2021 – 2027.

W imieniu pana Adama Krawca, dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu – Kierownika Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego zapraszamy Państwa do udziału w zaplanowanych spotkaniach konsultacyjnych.