Zakończyliśmy zbieranie ankiet dotyczących potrzeb i zasobów obszaru LGD „Wstęga Kociewia”.  Dziękujemy mieszkańcom naszego regionu za aktywny udział.

Państwa opinie, zgłoszone wnioski i  propozycje pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru LGD „Wstęga Kociewia” w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Wstęga Kociewia - lgd 2022 logo