W dniach 20 listopada- 4 grudnia 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięć

– nabór 9/2017 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
– nabór 10/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej
– nabór 11/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
– nabór 12/2017 – zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska

W zakładce poszczególnych naborów pojawiły się rejestry złożonych wniosków. Więcej informacji w zakładce NABORY.