W dniach 30 stycznia – 13 lutego 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięć:

  • nabór 5/2017: „Mały może szybciej”, czyli tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach
  • nabór 6/2017: „Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą, 
  • nabór 7/2017: „Zaczyn”, czyli stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

W zakładce poszczególnych naborów pojawiły się rejestry złożonych wniosków.