W dniu wczorajszym zakończył się proces przyjmowania wniosków. Prezentujemy listy wniosków złożonych w naborach.

W dniach 21 października – 4 listopada 2019 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy.

W kolejnych dniach wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, Lokalnymi Kryteriami Wyboru oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich przez członków Rady Programowej.

W załączeniu udostępniamy listy złożonych wniosków:

Rejestr wniosków złożonych w naborze 18/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej „Zacznij razem z nami”

Rejestr złożonych wniosków 18/2019 – PDF

PDF  Zaktualizowany rejestr złożonych wniosków – 12.11.2019

Rejestr wniosków złożonych w naborze 19/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej „Zaczyn”

Rejestr złożonych wniosków 19/2019 – PDF