W dniach 30 stycznia – 13 lutego 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą,

W dniach 30 stycznia – 13 lutego 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą,

W naborze wpłynęło 19 wniosków. W kolejnych dniach zostaną one poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu lista wszystkich złożonych wniosków:
Rejestr złożonych wniosków w naborze nr 6/2017