W dniach 30 czerwca- 18 lipca 2022 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Dla was i dla nas”, czyli budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

W naborze wpłynęły 2 wnioski. W kolejnych dniach zostaną poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu rejestr złożonych wniosków na konkurs 24/2022:

Wstęga Kociewia - gfgfgfgf