W dniach 30 listopada – 17 grudnia 2021 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Zacznij razem z nami”, czyli podejmowanie działalności gospodarczej.

W naborze wpłynęło 17 wniosków. W przyszłym tygodniu zostaną one poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie – po Nowym Roku ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu lista wszystkich złożonych wniosków:

Wstęga Kociewia - rejestr nabor 23 Wstęga Kociewia - rejestr nabor 23 1

Rejestr wniosków 23 – PDF skan