W dniach 14 – 28 maja 2018 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w  w zakresie 2.1.2 „Brama do cyfrowego świata”, czyli podnoszenie kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców w zakresie wykorzystania technologii informatycznych.

W kolejnych dniach wnioski zostaną  poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

 

W załączeniu prezentujemy listę złożonych wniosków:

 

Rejestr złożonych wniosków