W dniach 20 listopada – 4 grudnia 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą.

W dniach 20 listopada – 4 grudnia 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność  gospodarczą.

W naborze wpłynęło 14 wniosków. W kolejnych dniach zostaną one poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu lista wszystkich złożonych wniosków:

Rejestr złożonych wniosków w naborze nr 11/2017