W dniu 23.03.2020 r  zakończone zostały nabory wniosków:

6/2020/G – wsparcie w zakresie Inwestycji w punktową infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną

7/2020/G – zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej

8/2020/G – organizacja przedsięwzięć wykorzystujących i promujących lokalne zasoby

Poniżej publikujemy Rejestry złożonych wniosków.