We wtorek 4 grudnia na dziedzińcu Zamku w Gniewie odbyła się X Powiatowa i XII Gminna Gala Wolontariatu, która była podsumowaniem i uhonorowaniem działań prospołecznych w roku 2018 na terenie Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Gniew. Wydarzenie uświetnił występ kabaretu „Kałamasz”. Nie zabrakło także jubileuszowego tortu!

We wtorek 4 grudnia na dziedzińcu Zamku w Gniewie odbyła się X Powiatowa i XII Gminna Gala Wolontariatu, która była podsumowaniem i uhonorowaniem działań prospołecznych w roku 2018 na terenie Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Gniew. Wydarzenie uświetnił występ kabaretu „Kałamasz”. Nie zabrakło także jubileuszowego tortu!

 

 

Gala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat, szczególnie w życiu młodych ludzi. Ponadto pozwala docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego.

 

W ramach Gminnej Gali Wolontariatu wręczono następujące nagrody:

Tytuł FIRMA PROSPOŁECZNA ROKU – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolmag z Opalenia. Wyróżnienie: Dom Pomocy Społecznej w Gniewie.

Tytuł ANIMATOR ROKU – Katarzyna Puczyńska. Wyróżnienia: Tomasz Kordunowski i Sebastian Szymański.

Tytuł ORGANIZACJA SPOŁECZNA ROKU – 22 Drużyna Harcerska TROP im. gen. harcmistrza Józefa Hallera. Wyróżnienia: Grupa „Rowerowi Włóczykije” i Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowcu.

Tytuł WOLONTARIUSZ ROKU – Piotr Jabłoński. Wyróżnienia: Ewa Dunajska i Dariusz Baran.

 

Podczas Powiatowej Gali Wolontariatu wręczono wyróżnienia i statuetki w sześciu kategoriach:

FIRMY PRZYJAZNE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: P.P.H.U. Rollmax z Wielkiej Słońcy i Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o.

ANIMATORZY ROKU: Katarzyna Puczyńska i Damian Domański.

INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU – Rewitalizacja parku w Gniszewie. WYRÓŻNIENIA: Zbiórka „Na Żuka dla pana Włodka” i Projekt „Robotyka w Gminie Gniew”.

ORGANIZACJA/INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM – Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Pomorskie. WYRÓŻNIENIA: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie, Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie i Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie.

GRUPA WOLONTARIUSZY ROKU – Wolontariusze Hospicjum w Tczewie. WYRÓŻNIENIA: Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie i Grupa wolontariuszek SMERFETKI z II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie.

WOLONTARIUSZ ROKU – Julia Kafka. WYRÓŻNIENIA: Barbara Kozikowska i Dariusz Nawój.

 

W tym roku wręczono także nagrody specjalne z okazji jubileuszu 10-lecia Powiatowej Gali Wolontariatu:

Musical PRZEBUDZENIE – Jubileuszowa Nagroda Specjalna za wyjątkowe i nowatorskie uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Bank Spółdzielczy w Tczewie – Jubileuszowa Nagroda Specjalna za wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych mieszkańców Powiatu Tczewskiego.

Samorząd Gminy Gniew – Jubileuszowa Nagroda Specjalna za wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz efektywną współpracę z organizacjami.

Marian Noworolski – Jubileuszowa Nagroda Specjalna za ogromne zaangażowanie i oddanie w pomoc osobom potrzebującym.

Fundacja Pokolenia – Jubileuszowa Nagroda Specjalna za wkład w rozwój wolontariatu oraz wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych mieszkańców.

 

Wszystkim nominowanym, wyróżnionym i nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za bezinteresowną pracę na rzecz innych osób!

Kategoria: FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Firma ta wspiera finansowo, usługowo i rzeczowo przedsięwzięcia społeczne
na terenie Gminy Subkowy i nie tylko. Stale pomaga lokalnemu Domowi Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej. Mikołajki w Małym Garcu i Wielkiej Słońcy, Projekt „Radosny Zakątek” czy Ogród Kultury to tylko niektóre z akcji, w jakie
to przedsiębiorstwo się aktywnie włącza.

Tytuł FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
otrzymuje P.P.H.U. Rollmax!

Firma aktywnie włącza się w inicjatywy podejmowane przez szkoły, stowarzyszenia i grupy mieszkańców, a zakres wsparcia jest znacznie szerszy niż ten wynikający z jej podstawowej działalności. Preferencyjne lub  nieodpłatne usługi transportowe, obsługa przedsięwzięć sportowych i kulturalny, a nawet remontowanie zabytkowych kapliczek przydrożnych i innych obiektów
o wartości historycznej. To tylko część działań pro społecznych tego przedsiębiorstwa.

Tytuł FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
trafia do Inwest-Kom w Gniewie!

 

Kategoria: ANIMATOR ROKU

Od lat lubiana i ceniona nauczycielka. Aktywnie działa na rzecz środowiska nie tylko szkolnego, ale i gminnego. Dzięki swojej charyzmie skupia wokół siebie wielu młodych ludzi, którzy również chcą działać dla dobra wspólnego. I tak
od 2008 r. pełni rolę opiekunki i koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariusza. Z powodzeniem też pozyskuje środki z różnych programów, angażując młodzież w różnorakie działania kulturalne, społeczne i sportowe. Jej pasja, zaangażowanie i aktywna postawa sprawiają, że liczba wolontariuszy w gminie Gniew nieustannie wzrasta.

Tytuł ANIMATORKA ROKU
trafia do Pani Katarzyny Puczyńskiej!

Osoba z mnóstwem pomysłów, charyzmatyczna i pogodna. Organizator, współorganizator wielu imprez, eventów i konkursów. Pisanie wniosków
i pozyskiwanie środków na różne projekty to dla niego specjalność. Animator życia społecznego Gminy Morzeszczyn. Pomysłodawca i twórca utworzenia miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży pod nazwą Stecka w Domu Strażaka
w Nowej Cerkwi. Założyciel Stowarzyszenia Drabka i Bibliotekarz w trampkach!

Tytuł ANIMATOR ROKU
trafia do Pana Damiana Domańskiego!

Kategoria: INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU

Wielki zryw serca by pomóc ofiarze pożaru. Akcja, o której głośno było chyba
w całej Polsce. Człowiek z pasją stracił miejsce i przedmioty swoich zajęć.
Na szczęście znaleźli się ludzie dobrej woli. Odpowiedzieli na apel i udało się zdobyć nowego żuka oraz tony książek, które z radością otrzymał Pan Włodek.

Wyróżnienie w kategorii INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU
dla Zbiórki „Na Żuka dla pana Włodka”

Projekt, który skradł serca uczestników pierwszego wydarzenia Giving Circle
na Pomorzu i w taki sposób zdobył środki na realizację. Praca z dziećmi, młodzieżą, rodzinami i robotami. Nauka poprzez zabawę. Mnóstwo zadowolonych uczestników, dodatkowe zajęcia, a finalnie nawet dodanie robotyki do oferty edukacyjnej lokalnej szkoły!

Wyróżnienie w kategorii INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU
dla Projektu „Robotyka w Gminie Gniew”

Inicjatywa mieszkańców, dla mieszkańców. Mali i duzi. Wszyscy razem. A z nimi m.in. łopaty, grabie, kosiarki, taczki. Stare, zapomniane i zaniedbane miejsce odzyskało blask. Dawny park w centrum miejscowości wraca do łask i powstaje miejsce spotkań, zabawy, wypoczynku i aktywności mieszkańców. Trzy lata, mnóstwo zaangażowanych ludzi i pozyskanych środków na ten cel. Ale wspólna praca naprawdę popłaca!

Tytuł INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU
zdobywa Rewitalizacja parku w Gniszewie

 

Kategoria: ORGANIZACJA / INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM

To instytucja zajmująca się wspieraniem przedsiębiorczości, ale rozwój społeczny jest dla niej równie ważny. Kadra angażuje się w wiele działań dotyczących m.in. rewitalizacji czy ekonomii społecznej. Z otwartymi ramionami wita wszystkich społeczników z ich pomysłami. Udostępnia też nieodpłatnie swoje zasoby lokalowe i sprzętowe na działania organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych.

Wyróżnienie INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM
wędruje do: Domu Przedsiębiorcy w Tczewie

 

Instytucja o charakterze kulturalnym i naukowym. Jej pracownicy, na czele
z dyrektorem, są otwarci na wszystkie inicjatywy, w tym organizacji pozarządowych, które służą celom edukacyjnym, promocyjnym, popularyzatorskim, integracyjnym. Służą radą, wsparciem organizacyjnym
i logistycznym i bezinteresowną i życzliwą pomocą. Instytucja otwarta
na inicjatywy  wolontariuszy i działania  służące społeczności lokalnej. Udostępnia także swoje pomieszczenia na realizację różnych projektów.

Wyróżnienie INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM
wędruje do Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie

Od 26 lat instytucja ta włącza się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizując na szczeblu gminnym zbiórki pieniężne oraz wydarzenia
i licytacje, które wspierają tę akcję. Nieodzownym ogniwem powodzenia tych działań są zawsze wolontariusze. Przy podmiocie działa kilka zespołów ludowych i grup aktywnych mieszkańców Gminy Morzeszczyn. Kadra placówki wspiera ich działania i udostępnia swoje zasoby. Pomaga także przy formalnościach i rozliczeniach realizowanych projektów społecznych.

Wyróżnienie INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM
wędruje do Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie

Organizacja ta działa na terenie województwa pomorskiego od blisko 30 lat.
W Pelplinie prężnie działa jej Klub przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym. Oddział obecnie skupia 250 członków, którzy są jednocześnie wolontariuszami. Oprócz treningów sportowych organizuje zawody sportowe
o zasięgu wojewódzkim. Pelpliński Klub Olimpiad Specjalnych do swoich działań zaprasza podczas organizacji zawodów różne grupy wolontariuszy, szczególnie młodzieży, by włączać wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną
w działania sportowe. Rok 2018 jest dla tego Stowarzyszenia także rokiem jubileuszu – zupełnie jak Powiatowa Gala Wolontariatu!

Tytuł ORGANIZACJI PRZYJAZNEJ WOLONTARIUSZOM
trafia do Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Pomorskie

Kategoria: GRUPA WOLONTARIUSZY ROKU

Grupa bardzo młodych osób, ale niezwykle aktywnych. Wśród przeprowadzonych akcji warto wymienić: odwiedziny wolontariuszy u chorych w hospicjum, pomoc misjom, zbiórki żywności i pieniędzy, wsparcie w nauce podopiecznym Świetlicy Środowiskowej OAZA oraz świetlicy szkolnej
oraz działania w ramach różnych imprez m.in. kulturalnych.

Wyróżnienie w kategorii GRUPA WOLONTARIUSZY ROKU
trafia do Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie

 

Ta grupa systematycznie wspiera działalność Fundacji OD NOWA od 2017 roku. Nazwa grupy odzwierciedla łączność z osobami mającymi autyzm – mowa oczywiście o kolorze niebieskim. Dziewczyny te to odpowiedzialne, samodzielne, otwarte, ciekawe, cierpliwe osoby. Wolontariuszki głównie pomagają w zajęciach z podopiecznymi stanowiąc element łagodzący zachowania uczestników terapii. Interesujący jest też  fakt, że społeczniczki,
są właśnie w okresie podejmowania decyzji o swojej dalszej drodze zawodowej i około 90 % z nich podjęło studia na kierunkach związanych z pracą z dziećmi,
w tym dziećmi z autyzmem. Niektóre z nich pracują już nawet jako pomoce terapeutów w zaprzyjaźnionych placówkach, wykorzystując doświadczenie zdobyte w ramach wolontariatu.

Wyróżnienie w kategorii GRUPA WOLONTARIUSZY ROKU
trafia do Grupy wolontariuszek SMERFETKI
z II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie

Grupa 20 osób w wieku od 12 do 70 lat. Stara się poświęcać każdą wolną chwilę na odwiedzanie hospitalizowanych pacjentów, których traktuje jak rodzinę. Wolontariusze i wolontariuszki czytają książki i wiersze. Spędzają również czas na wspólnej modlitwie. Pomagają terapeutom podczas zajęć z pacjentami. Wspólnie wychodzą na spacery. Pomagają m.in. w zbiórkach pieniędzy. Współuczestniczą w różnych ważnych wydarzeniach z osobami przebywającymi w hospicjum.

Tytuł GRUPA WOLONTARIUSZY ROKU 2018
zdobywają Wolontariusze Hospicjum w Tczewie

 

 

Kategoria: WOLONTARIUSZ ROKU

 

Wolontariusz, radny i działacz społeczny. Pracuje na rzecz wsi Gorzędziej i jej mieszkańców. Bardzo zaangażowany w rozwój działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł Subkowy”. Angażuje się w różnorakie inicjatywy gminne i powiatowe. Zawsze gotowy do pomocy. Ważne ogniwo lokalnej społeczności.

Wyróżnienie w kategorii WOLONTARIUSZ ROKU
wędruje do Pana Dariusza Nawoja

 

 

To osoba, która od wielu lat angażuje się w działania na rzecz mieszkańców Tczewa, w szczególności na rzecz osób starszych, długotrwale chorych
i niepełnosprawnych. Jest wieloletnią wolontariuszką działającą m.in. w Forum Inicjatyw Społecznych, Zespole Opiekuńczym, angażuje się w działania Tczewskiego Uniwersytetu III Wieku oraz w działalność kulturalną Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA”. Animatorka 50+. Aktywnie wspiera osoby niewychodzące z domu i długotrwale przebywające w szpitalu.

Wyróżnienie w kategorii WOLONTARIUSZ ROKU
wędruje do Pani Barbary Kozikowskiej

 

Wolontariuszkę tę cechuje głębokie zaangażowanie w działalność społeczną oraz charytatywną. Już od najmłodszych lat (pierwszy raz w 2009 roku) brała udział w różnego rodzaju akcjach jak np. Ogród Nadziei, czy też wspomagała lokalne schronisko dla bezdomnych zwierząt. W ciągu ostatniego roku aktywność społeczna kandydatki znacząco wzrosła, ze względu
na wprowadzony przez nią w życie projekt – YOUng Heroes, który zrealizowała od podstaw. Inicjatywa ta miała na celu uwrażliwienie ludzi (przede wszystkim młodych) na potrzeby środowiska społecznego poprzez angażowanie się
w pomoc materialną oraz duchową mieszkańcom miasta, a jego hasło głosiło: „Bez peleryn i supermocy i TY możesz być bohaterem!”. Oprócz tego cotygodniowo przeprowadza warsztaty dla wychowanków z Domu Dziecka, zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, czy muzyczne odwiedziny hospicjum. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, a także mediami
i firmami. Członkini Harcerskiej Orkiestry Dętej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Także wolontariuszka w tczewskim hospicjum, gdzie przynosi pociechę chorym rozmową, czy wspólnym graniem i śpiewaniem.

Tytuł WOLONTARIUSZKA ROKU 2018
zdobywa Pani Julia Kaffka

 

Nagrody specjalne z okazji jubileuszu 10-lecia Powiatowej Gali Wolontariatu:

Musical PRZEBUDZENIE – Jubileuszowa Nagroda Specjalna za wyjątkowe i nowatorskie uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości

Bank Spółdzielczy w Tczewie – Jubileuszowa Nagroda Specjalna za wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych mieszkańców Powiatu Tczewskiego.

Samorząd Gminy Gniew – Jubileuszowa Nagroda Specjalna za wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz efektywną współpracę z organizacjami

Marian Noworolski – Jubileuszowa Nagroda Specjalna za ogromne zaangażowanie i oddanie w pomoc osobom potrzebującym

Fundacja Pokolenia – Jubileuszowa Nagroda Specjalna za wkład w rozwój wolontariatu oraz wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych mieszkańców.

 

 

 

Przedsięwzięcie dofinansowano
ze środków Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Gniew

Organizatorami Gali byli: Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew i Gmina Gniew. Wydarzenie dofinansowano ze środków Powiatu Tczewskiego i Gminy Gniew. Partnerzy: Fundacja Europejski Park Historyczny i Spółka Zamek Gniew. Zdjęcia dzięki uprzejmości Artyma Studio.