Publikujemy otrzymany od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu dot. operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu lub Informacja monitorująca po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza