Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” rozpoczęła pracę nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew na lata 2023-2029. To niezwykle ważny dokument, który wyznaczy formy i kierunki działania naszej organizacji na kolejnych 7 lat.

Pierwszy etap to diagnoza społeczna, która jest swoistą fotografią obszaru pokazującą jego dobre i złe strony. Na podstawie zebranych informacji będą podejmowane kolejne decyzje dotyczące celów i form wsparcia.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety – jej wypełnienie zajmie niewiele czasu.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD – tel. 58 562 7143 lub email: lgd@wstega-kociewia.pl

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

Wyszyńskiego 3/1

83-110 Tczew