Prezentujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ostatnich naborach:
nabór nr 18/2019: Uchwała PDF
Lista operacji wybranych do dofinansowania – Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór nr 19/2019 – Uchwała PDF:
Lista operacji wybranych do dofinansowania – Zaczyn , Rozwijanie działalności gospodarczej
Punkty przyznawali członkowie Rady Programowej na posiedzeniu w dniu 18.11.2019 r.
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ostatnich naborach:

 

nabór nr 18/2019: Uchwała skan

lista operacji wybranych do dofinansowania – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych i niezgodnych – podejmowanie

 

Nabór nr 19/2019 – Uchwała skan

Lista operacji wybranych do dofinansowania – Zaczyn , Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR – rozwijanie Działalności Gospodarczej ZACZYN

 

Punkty przyznawali członkowie Rady Programowej na posiedzeniu w dniu 18.11.2019 r.

Protokół z posiedzenia – skan

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.