Dnia 14 grudnia br. Rada Programowa podjęła decyzję o wyborze operacji do dofinansowania wniosków złożonych w naborach 9/2017, 10/2017. 11/2017 i 12/2017.

Dnia 14 grudnia br. Rada Programowa podjęła decyzję o wyborze operacji do dofinansowania wniosków złożonych w naborach 9/2017, 10/2017. 11/2017 i 12/2017.

Pełna dokumentacja konkursowa jest opublikowana w zakładce NABORY: nabór 9/2017, nabór 10/2017, 11/201712/2017