Dnia 7 marca br. Rada Programowa podjęła decyzję o wyborze operacji do dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy uchwały w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniach o naborach.

Lista operacji wybranych – nabór nr 5/2017 (rozwijanie działalności)

Lista operacji wybranych – nabór nr 6/2017 (podejmowanie działalności)

Lista operacji wybranych – nabór nr 7/2017 (inkubator)

Pełna dokumentacja konkursowa jest opublikowana w zakładce NABORY: nabór 5/2017, nabór 6/20177/2017.