W wyniku niemożności skompletowania niezbędnych dokumentów w terminie celem przedłożenia ich Instytucji Zarządzającej zmuszeni zostaliśmy zrezygnować z dalszego procedowania naboru 5G. Ten sam konkurs ogłoszony został w kolejnym naborze wniosków i realizowany będzie jako nabór 6G.