W dniu 8 kwietnia 2019 roku w poniedziałek o godzinie 12:00 w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”.

Walne Zebranie Członków

W dniu 8 kwietnia 2019 roku w poniedziałek o godzinie 12:00 w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”.

Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania sprawozdania Prezesa za okres kadencji 2015 – 2019.

na_www_7

 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała treść sprawozdania za 2018 rok, po czym Członkowie Stowarzyszenia udzielili Absolutorium Zarządowi LGD.

na_www_4

 

 

Podjęto też kilka istotnych uchwał, między innymi o zmianie Statutu LGD (Kadencja organów wydłużona została do 5 lat) a także o zmianach w LSR (przeniesienie środków z przedsięwzięcia Inkubator w kierunku działań pro gospodarczych).

 

na_www_1

Najważniejszym zadaniem postawionym przed zebranymi było dokonanie wyboru składu organów, z powodu kończących się kadencji. W tym roku wygasła kadencja organów LGD; zatem konieczne było przeprowadzenie wyborów.

 

na_www_1

W wyniku głosowania w kolejnej kadencji Zarządu znajdują się: Bogdan Badziong – Prezes (wybór bezpośredni w odrębnym głosowaniu) oraz członkowie Zarządu: Eugenia Pokorska – Sawczuk, Piotr Kończewski i Mirosław Murzydło. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu LGD wybrany zostanie Wiceprezes.

 

Udało się utrzymać prawie niezmieniony skład Rady Programowej:

Gmina Gniew  – Sektor Publiczny

Domachowska Jolanta – sektor Gospodarczy (rolnik)

CTKOM Karol Drywa – sektor Gospodarczy

Gierszewska Krystyna – sektor społeczny

Gregorkiewicz Kazimierz – sektor Gospodarczy (rolnik)

Bank Spółdzielczy w Tczewie – sektor Gospodarczy

Gmina Morzeszczyn – sektor  Publiczny

Doradztwo Rolnicze Konstanty Lewiński – sektor Gospodarczy

Gmina Tczew  – sektor Publiczny

Fundacja Pomoc Za Jeden Uśmiech – sektor Społeczny

Fundacja Pokolenia – sektor Społeczny

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew Społeczny

Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet – sektor Społeczny

Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie – sektor Społeczny

W najbliższych dniach wybrane „osoby prawne” wskażą swoich reprezentantów do pracy w Radzie Programowej.

na_www_3

 

 

W ramach Komisji Rewizyjnej pracować będą dalej: Magdalena Olszewska, Brygida Cyrzon i Przemysław Morawski.

na_www_8

Zlikwidowanie Fundacji LGD Wstęga Kociewia

Zaraz po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD odbyło się Zgromadzenie Partnerów Fundacji LGD.

 

na_www_2

Na spotkanie przybył Radca Prawny Pan Michał Czyżewski, który przeprowadza proces prawnej likwidacji Fundacji. Podjęto uchwały zamykające ostatecznie działalność Fundacji.

 

na_www_6