5 grudnia 2023 r. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 wybrała strategie rozwoju lokalnego, które będą realizowane w województwie pomorskim.

Wśród pozytywnie ocenionych i wybranych do realizacji jest też nasza strategia, która obejmuje obszar gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew. To ogromny sukces naszej społeczności! Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i instytucjom, które uczestniczyły w procesie przygotowania strategii i gratulujemy wybranym LGD!

Lista ocenionych i wybranych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność złożonych przez Lokalne Grupy Działania w ramach konkursu na wybór LSR

Mapa Lokalnych Grup Działania w województwie pomorskim na lata 2021-2027 (www.dprow.pomorskie.eu)

Wstęga Kociewia - mapa LGD