Zamieszczamy informacje dotyczące przywilejów jakie przysługują beneficjentom 19.2 w zakresie przedsiębiorczości. Poniżej skan pisma:

Zobowiązania